דף הבית

 
  • כל ישראל חיבורים
    כל ישראל חיבורים

כל ישראל חיבורים

השם כל ישראל חיבורים מלמד על מהות הדברים שבאתר זה… הכלל הגדול שמהווה ומקיים את עם ישראל ומעמידו בקודש הוא; כל ישראל ערבים זה לזה…
הערבות הדדית בישראל גנוזה לה בתורה בנביאים ובכתובים!!!
החומר הנלמד באתר הזה מגלה את סודות-הערבות ואת החיבור של ישראל אל התורה ואל נותן התורה, לימוד זה רואה את התנ”ך בראייה תלת-ממדית ובכך מובן שלכל מלה ואות בתנ”ך יש מהות פנימית שמקרינה ומוקרנת ע”י המלים והאותיות האחרות בתנ”ך, ומתוך התבוננות בדבר אחד זוכים לתובנה-מהותית בדבר שני…
ומתוך שלומדים את שלמות התנ”ך, מבינים יותר את שלמות ישראל!

הלימוד בנוי על צירופי-אותיות ומלים, ונשען על מאמרי-חז”ל וסוד-המספרים…
בלימוד זה אנו מקשרים לימודים קודמים כמו שמובא בפרקי אבות; ‘המבין דבר מתוך דבר’… וכמו שהבניין מחובר יחידה אחת עם רעותה ומהווה ‘קומפלקס רחב ומפואר’, כך גם שיטת הלימוד הזו נמשלת ‘לתמונת פאזל ענקית’ של חכמת השם יתברך…
כאשר התנ”ך הוא הכלי המפואר והמושלם בחוכמת הקב”ה!
ועם ישראל הוא שותפו של הקב”ה המוציא את החכמה הזו אל הפועל!

באתר זה מתבוננים אנו בתכשיטי החכמה האלוהית, זוהי  זכותנו הנפלאה להגדיל תורה ולהאדירה.   תורה שמגלה את ההבטחה האלוהית:

‘ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש’ (שמות יט)

אבות אכלו בוסר אבות ובנים אביגיל אביון אבימלך ופיכול אבלות אבן    אבני-השוהם אבנר בן-נר אבק אברהם אבשלום אגודה אדום אדון אדוניה בן-חגית     אדוני אדם אדמה אהבה אהבת-הזולת אהבת-ישראל אהבה שאינה תלויה בדבר     אהבה שתלויה בדבר אהה-אדוני אהוד בן-גרה אהלה ואהליבה אהרון הכהן     אוה אוזן אוי לי מיצרי אוי לי מיוצרי  אויב אומות העולם אור אור ישר אור חוזר אור כשדים אורך ימים אושפיזין אות רבתי אות זעירה אות קטועה אותיות התורה אותם אזוב אזן אזרח אח אחד אחדות אחדות-ישראל אחווה אחות אחור אחישנה בעיתה אחרית הימים איוב איזבל איזהו מכובד  איכה איל המלואים אָין אין הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי מן העין אין אפוטרופוס לעריות אין בן דוד בא אין מים אלא תורה אין משוא פנים בדין איסור איש-איש איש-ישראל אישה איש ואשה זכו שכינה ביניהם אכזר אכילה שתייה לינה     אכל אל יתייאש מן הרחמים אל אלהי יעקב אלול אליהו הנביא אליעזר עבד אברהם אלישע הנביא אלף אלפיים שנות גלות אם אין אני לי מי לי אם אין קמח אין תורה אמונה אמונת חכמים אמנון ותמר אמצעי אמת אמת-לאמיתה     אנחנו אנטישמיות אני ה’ אני לדודי אנוכי ולא יהיה לך אסא מלך יהודה אסף     אספקלריה מאירה אסתר אף אפוד אפס אפרום אפרים ומשנה אצבע ארבה     ארבעת ארון ארך-אפיים ארם-נהריים ארמית ארנבת ארץ-ושמים ארץ     ארץ-ישראל ארץ זבת חלב ודבש אש זרה אשקול אשם אשרי אשת לוט     אשתו זר ביתו באר באש בבל בגד בגדי הכוהן בדולח בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותו בהמה בוהן בועז בוקר בחירה בחר בין אדם לחברו בין אדם למקום בינה בינה-ומלכות בית בית-אל בית-השם בית-דוד בית-יוסף בית המקדש בית המקדש השני בית המקדש השלישי בית-סוהר הבית-היהודי     בכה בכוח בכור בכורות-ישראל בכור בהמה בכיה לצורות בל בלל בלע     בלעם בלק במקום שבעלי תשובה בן בן מזכה טוב בנה בנות לוט בנות צלופחד     בני יעקב בני נח בני מנשה בני צרויה בני-קדם בניין בהמק”ש בנימין בעבור     בעט בעל תשובה בפועל בר ברא בראשית ברוב עם הצרת מלך ברוך בריא     בריאת-האדם בריאה בריח ברית בין הבתרים ברית מילה ברכת המזון    ברכת כוהנים ברכת הבנים ברר בשורה בשר